Logo of International Council on Systems Engineering (INCOSE)Logo of International Council on Systems Engineering (INCOSE)
Hem Om SE & INCOSE Aktiviteter Forum Medlemskap Kontakta  

För mer information, se  INCOSES internationella hemsida

Aktiviteter

På denna sida presenteras aktiviteter som har anknytning till Systems Engineering och som arrangeras av INCOSE, INCOSE Sverige, eller någon annan organisation eller företag med anknytning till SE området.


Vad händer?
Aktivitet Datum
Systemrelaterad kompetensutveckling för teknikintensiva organisationer

Inblickar och utblickar från 15 års idogt försökande

Att skapa ett verkligt kompetenslyft i tillämpade ämnen är långtifrån enkelt. Samtidigt är vass förmåga inom områden som projektledning, Systems Engineering och Product Management en förutsättning för att skapa och vidmakthålla ett högt och konkurrenskraftigt förädlingsvärde i teknologiintensiva organisationer.

Det här seminariet förklarar hur man kan designa god kompetensutveckling inom systemrelaterade områden och hur ger exempel på hur detta kan omsättas i verklighet i olika miljöer med skiftande målgrupper. Bland annat förklaras vikten av ”Den bärande designidén” i en kurs eller ett utbildningsprogram samt hur organisationens mål på ett strukturerat sätt kan kopplas till konkreta aktiviteter hos elever.

Seminariets pedagogiska värdegrund är creative alignment – en samling tankar och teorier som fokuserar på lärandeprocessen, dvs från vad lärarens gör för att lära ut till vad elevens gör för att uppnå erforderlig nivå av djuplärande. För ge goda (och i vissa fall mindre goda) exempel på hur dessa tankar kan omsättas i värdeskapande verklighet används exempel från föreläsarens 15 års erfarenhet av undervisning och design av kompetensutveckling på Kungliga Tekniska Högskolan, Försvarshögskolan och i industrin.

Föreläsare: Jonas Andersson

Välkomna

När: 17:00 - 18:30 10 januari 2013

Var: Värtavägen 22, Stockholm

 

Årsmöte

Vi diskuterar året som gått och året som kommer, samt väljer ny styrelse för 2013.

Välkomna!

När: 19.00-20-00 10 januari 2013

Var: Värtavägen 22, Stockholm

Vad har hänt? (Arkiv)
Aktivitet Datum
ISO/IEC 15288:2002

För att fira tioårsjubiléet av systemstandarden ISO/EIC 15288:2002 arrangerar INCOSE Sverige ett seminarium och föreläsningar om grundtankarna med standarderna.

Läs mer om seminariet här.

Välkomna!

 

När: 18 december, 16.00- ca 17.30

Var: Syntell, Banérgatan 71, Stockholm

Anmälan: senast 17 december till info@incose.se

Seminariet är kostnadsfritt.

 

PolarSys and Open Source Tools for

Long Term Development 

Seminariet representerar Sveriges deltagare och resultat från ITEA 2-projektet OPEES (Open Platform for the Engineering of Embedded Systems) och handlar primärt om strategier för att säkra verktyg och utvecklingsmiljö för produkter som har långa livscykler, typiskt >10 år inkl service och underhåll. En välkänd risk är att verktyg som initialt används för utveckling av en produkt går ur tiden långt innan produkten tas ur marknaden med åtföljande problem för vidareutveckling och underhåll.

Föreläsare och diskussionsledare: Gert Johansson, Dominique Toupin, Jonas Gamalielsson och Björn Lundell.

Seminariet hålls delvis eller helt på engelska

Tack till Vinnova för finansiellt stöd till den svenska forskningen i OPEES!

Seminariet är ett samarbete mellan Ericsson, Combitech, Högskolan i Skövde och INCOSE Sverige

 

När: 30 november kl 13-16

Var: Stockholm Kista, Ericsson  Hus 18, Torshamnsgatan 23

Anmälan: senast 26 november, till gert.johansson@combitech.se

Ange ditt namn och vilket företag du kommer ifrån.

Antalet platser är begränsat.

Parkeringsmöjligheter i området

Seminariet är kostnadsfritt.

 

Två spännande presentationer i ett seminarium
 

”Systems-Driven Systems Engineering realiserat i Teamcenter”

Föreläsare: Krister Sutinen

System-Driven Systems Engineering is a concept that Siemens uses to describe how to support systems engineering processes and manage the complexity with the support of a PLM system from requirements gathering to product’s end-of-life. Sometimes we are referring to RFLP5 to describe this concept where R= Requirements, F=Functional, L=Logical, P=Physical Design, P=Part, P=Process, P=Plant, P=Physical.In this presentation we will present it as an automotive solution but it is generally applicable to other type of industries.

The New Way to Secure Target Fulfilment in Project”

Föreläsare: Sasko Cuklev

Anmälan och kontakt

Jan Johansson, Volvo IT,  jan.l.johansson@volvo.com

Krister Sutinen, Siemens, krister.sutinen@siemens.com

 

När: Tisdag 20 november 17.30-19.30

Var: Lindholmen Sience Park, Lindholmspiren 5 (Navet), Hiss 5B, våning 5,  Konf rum Nav509,

För att hitta hit följ länken

Anmälan: Senast ASAP Det är först till kvarn som gäller.

Dialog med fokus på nya möjligheter inom CAD och PDM/PLM
 

Fokus kommer denna gång att vara på den förändring som pågår inom CAD, PDM/PLM och projekthantering. Vi har delat upp dialogen på följande sätt:

·      Vad sker idag inom CAD och PDM/PLM

·      Några exempel på tillämpningar inom PDM/PLM

·      Hur kan PDM/PLM hantera projekt,  Visualisering och IT i produkt och produktionsutveckling (VIS-IT)

·      Hur påverkar Direktmodellering konstruktionsarbetet och PDM/PLM

Läs mer om dagen här.

Ett fåtal platser finns fortfarande kvar, anmälan direkt till Dag Bergsjö, dagb@chalmers.se

 

18 oktober

10-16 (kaffe från 9.30)

Chalmers, Göteborg

Systems Engineering Body of Knowledge


The purpose of the SEBoK is to provide a consensus-based, evolvable baseline of
SE knowledge that strengthens mutual understanding among SE practitioners and
the people in other disciplines with whom they interact. Shortfalls in such
mutual understanding are a major source of system failures, which have
increasingly severe impacts as systems become more globally interactive and
critical to people?s health, security, and quality of life.

In this seminar we will focus upon the development and use of SEBoK.

Speaker

Dr. Harold "Bud" Lawson, Prof. Emeritus, ACM, IEEE and INCOSE Fellow, IEEE Computer Pioneer

Bud Lawson is also the teacher of the course Systems Thinking and its Application in Embedded Systems

Anmälan till info@incose.se.

 

  17 september kl 17.30-19.30

 

Syntell AB, Banérgatan 71, Stockholm

MBSE erfarenhetsutbyte

Syftet med seminariet är att presentera och diskutera erfarenheter vid införande och tillämpning av MBSE. Tre presentationer ges:

 • Erfarenheter av MBSE på SAAB Aeronautics, Erik Herzog, SAAB

 • Användning av MBSE stora tekniska projekt, Jonas Ahlkvist, Consoden AB

 • MBSE – Positiva (och kanske inte så positiva) erfarenheter, Tomas Huldt, TM&C Consulting AB

Seminariet är kostnadsfritt för INCOSEs medlemmar, anställda på KTH och medlemmar i ICES. Kostnaden för övriga är 300kr. Kostnaden faktureras vid anmälningstidens utgång.

Anmälan senast den 7/6 till Erik Herzog, herzog.erik@gmail.com

 

11/6 kl 13-17

Sal ka-431, Forum, KTH  Kista

Open Source Software Tools for Sustainable Development and Long Term Maintenance

Seminariet handlar primärt om strategier för att säkra verktyg och utvecklingsmiljö för produkter som har långa livscykler, typiskt >10 år inkl service och underhåll. En välkänd risk är att verktyg som initialt används för utveckling av en produkt går ur tiden långt innan produkten tas ur marknaden med åtföljande problem för vidareutveckling och underhåll. Med proprietära verktyg och datalagringsformat har man då kommit in i en återvändsgränd ("Vendor Lock In"). EU-projektet OPEES (Open Platform for the Engineering of Embedded Systems) driver tesen att med verktyg baserade på Open Source Software (OSS) och öppna dataforma kan man säkra sig från oönskad inlåsning i proprietära verktyg. Projektet har bland annat skapat en Industrial Working Group inom Eclipse för att tillhandahålla en svit av OSS verktyg samt utvecka metoder för bla "governance" av "OSS developer communities", affärsmodeller och kvalitetsstyrning av denna typ av verktyg och OSS i allmänhet. Seminariet kommer att handla om verktyg och metoder samt erfarenheter som relaterar till projektets arbetsområde.

Det är Högskolan i Skövde samt Combitech som arrangerar seminariet, för mer info se:

http://www.combitech.se/sv/Om-Combitech/Kalender/OPEES-seminarium/

http://sv-se.facebook.com/events/232275960221306/

Anmälan senast den 7/6 till Gert Johansson

 

14/ 6 kl 9.30

Elite, Stora hotellet

Jönköping

Kongsberg System Engineering Event 2012

KSEE 2012 Theme: “Systems engineering connects the broad world of business and life cycle to the deep world of technology and engineering. Systems engineers need breadth knowledge, for instance on the operational aspects of the business or of the system, and depth knowledge of critical technology details. Systems engineering is a continuous balancing act to connect these two different worlds.”

Kongsberg is the home of a wide variety of international industries depending on Systems Engineering for their operations. Since 2006 we have organized an annual event to facilitate cross-fertilization between practitioners. The event hosts some world-class speakers and (SE) leaders from more local companies.

Dr. Brian Sauser from Stevens Institute will be the keynote speaker. 

There will also be presentation from the Best Student from the graduating Systems Engineering Masters class at the University College.

Learn more and sign up at www.ksee.no

 

14-15 juni

 Buskerud University College, Kongsberg, Norway

22nd Annual INCOSE International Symposium

Välkomna att nätverka med systemingenjörer och forskare från hela världen och ta del av intressanta erfarenheter och nya rön.

Läs mer på symposiets hemsida.

9-12 juli 2012

Rom, Italien

Seminarium om arkitekturanalys

Inom ITEA2-projektet OPEES (Open Platform for the Engineering of Embedded Systems) har man som tema att genom Open Source-utvecklade verktyg säkra infrastrukturen för produkter med långa livscykler (>10 år). Från svensk sida bidrar vi bland annat med verktyget ArCon  (Architecture Confomance validation tool) vilket är ett verktyg som kan analysera Arkitekturregler samt system som är framtagna med modellbaserad metodik. Typiskt UML/SysML-modeller. ArCon kan läsa modellerade arkitekturregler för att automatiskt verifiera ett system som utvecklas efter dessa regler. Vi berättar om projektet och verktyget samt visar några exempel.

Anmälan till Gert Johansson (Gert.Johansson@combitech.se

Välkomna!

 

25 april kl 18.00

 

Vita Huset, Universitetsvägen 14 Linköping (Combitech)

The Strategic Contribution of a Systems Architect: Roadmapping and Harvesting Synergy

Välkommen till ett seminarium med Dr. Gerrit Muller, professor i systems engineering.

"Systems architects mainly contribute to development projects of new products and systems. However, a part of their time architects should participate in the formulation and elaboration of the strategy. In this seminar we look at two core strategic aspects:

Roadmapping: How to envision and share the longer term trends and developments

Harvesting: How to benefit from synergy between products and systems, for example by re-use, deploying a product-family strategy, using a platform, etc

Involvement in the strategy helps architects in their daily work in projects, and it helps the company to obtain a strategy that fits in the current capabilities of the company.

The seminar is intended for systems engineers, systems architects, people who work closely together such as project leaders, programs managers, lead engineers, and product managers, and for people with an interest in systems architecting."

För mer information, se separat inbjudan.

Välkomna!

9:e mars klockan 9:30 - 16:30

Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

 

Diskussionkväll med INCOSE - Vad är Lagom Systems Engineering?

Systems Engineering definierar en stor palett av verktyg för stödja utvecklingen av framgångrika system, exempelvis, kravhantering, scenarioanalys, modellering, arkitektur, verifiering, riskhantering. Ja listan över verktyg kan i princip göras oändligt lång – och den blir ständigt längre.

Utmaningen är nog i de flesta fall inte användningen av verktygen, utan att använda rätt uppsättning verktyg på ett lämpligt sätt, i en rimlig omfattning och i rätt tid. Men vad är det egentligen? Kan vi kanske tillämpa Systems Engineering på för att utveckla den Systems Engineering vi avser använda för utvecklingen av en produkt? Vad blir resultatet då?

INCOSE bjuder på lättare förtäring.

Anmälan till Erik Herzog (herzog.erik@gmail.com)

Välkomna!

14/2 kl 18.00

Vita huset, Universitetsvägen 14

Linköping

 

Anatomibaserad systemutveckling - Ett halvdagsseminarium arrangerat av INCOSE Sverige

Boken 'The System Anatomy' har nyligen utkommit på förlaget Studentlitteratur. INCOSE Sverige har nöjet att erbjuda ett seminarium med ett urval av författarna.

Program och mer information finns här

Kostnaden är 270kr för medlemmar i INCOSE Sverige och 400kr för övriga. I kostnaden ingår boken The System Anatomy (ord pris 330kr).

Antalet platser per ort är begränsat till 20. Anmälan skickas till Liv Gingnell (info@incose.se) senast 1/12 2011.

 

 

Stockholm: torsdagen den 8 december

13.00-17.00

ICS, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

Hitta hit

Second International Conference on Complex Systems Design and Management (CSDM 2011)

Välkomna till en internationell konferens med många intressanta talare från såväl industrin som akademin!

För mer information, se konferensens hemsida.

 

7-9 december

Cité Internationale Universitaire (Frankrike)

 

Seminarium: Beslutsstöd för systemförbättring och verktygspresentation

Hur kan man fatta väl avvägda, faktabaserade beslut om systemförbättring utan att lägga ner orimligt mycket tid på efterforskningar?

En lösning kan vara KTH-metoden; ett systematiskt angreppssätt i kombination med verktyget EAAT (Enterprise Architecture Analysis Tool). Verktyget är del av ett pågående forskningsprojekt på KTH. För närvarande finns stöd för systemförbättring av bland annat IT-säkerhet, tillgänglighet och interoperabilitet.

Seminariets leds av Markus Buschle, utvecklingsledare för EAAT-projektet och doktorand på ICS, KTH.

Anmälan till info@incose.se senast 26 oktober

 

OBS!

Seminariet uppskjutet. Nytt datum kommer att meddelas inom kort.

Industriella Informations- och styrsystem

Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

hitta hit

Enterprise Planning, Production & Execution

En exposé över systemarbeten inom Försvarsmaktens materielförsörjning.

Seminariet erbjuder en brett spektra av hur uppgifter inom Försvarsmaktens materielförsörjningen löses med systemarbeten samt olika ramverkstillämpningar. Föredragshållarna kommer från Försvarsmakten och Försvarets materielverk och de kommer att presentera sina erfarenheter från ett antal olika aktiviteter som ingår i Försvarsmaktens materielförsörjning. 

Mer information finns här.

Anmälan sker till max.berthold@fmv.se senast fredagen den 4:e november (OBS! Anmälan måste innehålla personnummer samt tillhörande organisation/företag).

Tilltugg kommer att serveras under seminariet.

Välkomna!

 

OBS!

Seminariet uppskjutet. Nytt datum kommer att meddelas inom kort.

Försvarets materielverk

Banérgatan 64

 

Välkommen till ett kombinerat INCOSE seminarium med Maskinshow

Under seminariet kommer två papers/presentationer från IS2011 att presenteras samt att vi kommer att avsluta dagen med en maskinshow där Volvo Construction Equipments imponerande maskinpark kommer att visas upp. I programmet ingår en kort produktpresentation i auditoriet, maskinshow, walk-around och provkörning. Med tanke på årstiden samt om man vill röra sig bland maskinerna på eftermiddagen bör man tänka på vad man sätter på fötterna.

Mer information finns här

För frågor, kontakta jan.l.johansson@volvo.com

Anmälan till info@incose.se senast 1 november

 

När: Tisdagen den 15:e november 2011  kl. 09:30 – 16:00

Var: Volvo Construction Equipment Customer Center, Bolindervägen 100, Eskilstuna, Konferensrum  Munktell, (se även bifogad karta)

Vad: Material från seminariet finns här.

Här finns presentationerna om projektvalidering och teknologiplattformar.

 

 

Välkommen till logistikseminarium

SOLE arrangerar seminarium med logistikfokus på Teleborgs slott.

Program och information om anmälan finns här

 

När: 15-16 november

Var: Teleborgs slott utanför Växsjö

 

Anatomibaserad systemutveckling - Ett halvdagsseminarium arrangerat av INCOSE Sverige

Boken 'The System Anatomy' har nyligen utkommit på förlaget Studentlitteratur. INCOSE Sverige har nöjet att erbjuda ett seminarium med ett urval av författarna.

Program och mer information finns här

Kostnaden är 270kr för medlemmar i INCOSE Sverige och 400kr för övriga. I kostnaden ingår boken The System Anatomy (ord pris 330kr).

Antalet platser per ort är begränsat till 20. Anmälan skickas till Liv Gingnell (info@incose.se) senast en vecka för respektive seminarium.

 

 
Linköping: torsdagen den 17 november:

13.00-17.00

hitta hit


Stockholm: torsdagen den 8 december

13.00-17.00

Seminarium om virtuell produktframtagning

Wingquist Laboratory är ett av de ledande kompetenscentrumen i världen gällande forskning inom effektiv produktframtagning. Forskningen är tvärvetenskaplig och kännetecknas av  helhetssyn och systemtänkande på hög nivå. Centrumet har ett nära samarbete med några av de största industriföretagen i Sverige, bl a Volvo Personvagnar, AB Volvo, Saab, Volvo Aero och ABB.

Vid seminariet presenteras forskningsresultat inom områdena:

·         Virtual Geometry Assurance

·         Systems Engineering & PLM

·         Flexible Automation

·         Geometry and Motion Planning

 För närmare uppgifter och anmälan, se hemsidan.

 

3 november

Chalmers, Göteborg

Anatomibaserad systemutveckling - Ett halvdagsseminarium arrangerat av INCOSE Sverige

Boken 'The System Anatomy' har nyligen utkommit på förlaget Studentlitteratur. INCOSE Sverige har nöjet att erbjuda ett seminarium med ett urval av författarna.

Program och mer information finns här

Kostnaden är 270kr för medlemmar i INCOSE Sverige och 400kr för övriga. I kostnaden ingår boken The System Anatomy (ord pris 330kr).

Antalet platser per ort är begränsat till 20. Anmälan skickas till Liv Gingnell (info@incose.se) senast en vecka för respektive seminarium.

 

Göteborg: torsdagen den 20 oktober Lindholmen Science park, ingång 5B, vån 5 13.00-17.00

Systems engineering i stora organisationer

Vill du veta mer om hur man kan göra för att implementera Systems Engineering i en mogen industri? Från ett People, Methods & Tools perspektiv? Då har du chansen nu!

Se programmet för mer information

Välkomna!

 Anmälan till Raluca Gosoiu (raluca.gosoiu@tetrapak.com eller 0733361716) senast måndag 13/6

Vänligen meddela om ni är med från början eller ansluter dag 2.

15-16 juni

Volvo, Saab Aeronautics och Tetra Pak

Lund

 

Seminarier om PLM implementeringar

Två presentationer om PLM implementering kommer att framföras, den första från en PLM-konsults reflektioner varför PLM projekt överskrider kostnader och tid och därefter följt av en presentation från en retrospektiv forskarstudie om en större PLM implementering.

Presentatörer:

·         Krister Sutinen, solution architect, Siemens Industry Software

·         Mattias Bokinge, doktorand, Chalmers – Inst. för Produkt- och Produktionsutveckling

För planeringsändamål önskas en föranmälan till seminariet. Skicka anmälan till krister.sutinen@siemens.com senast torsdagen den 2a juni.

7 juni 2011 kl 18.30

Chalmers tekniska högskola, Hörsalsvägen 7, konferensrum Delta (entréplan)

Verktygsdemonstration, modellering av system med SysML och Rhapsody 

Seminariet innebär en visning av praktisk modellering med SysML i verktyget Rhapsody. Innehållet blir centrala delar inom Systems Engineering för produktutvecklingsarbete, från black box funktionalitet och egenskaper till realisering av detta med systemkomponenter och interaktion. Utrymme ges självklart för diskussion och frågor.

För anmälan, kontakta gertjohansson@telia.com

 

18 maj kl 18 – 20

Vita Huset Universitetsvägen 14 i Linköping

ICES seminar at KTH

ICES Seminar with SNART: Modelling and Design of Heterogeneous Embedded Systems

The seminar is in collaboration with the Swedish National Real-Time Association and we will be joined by international guest speakers from the European Artemis SYSMODEL project.

For more information and registration click here

19 maj 2011  

KTH, Stockholm

Introduction to Model Based Systems Engineering

Successful Model Based Systems Engineering (MBSE) involves more than putting tools in place and training engineers; it involves a organizational cultural change.  In many ways this cultural change is more significant effort and pacing factor than deploying modeling tools.  This presentation describes a systems approach for deploying tools while implementing cultural changes in an organization to leverage the benefits of MBSE.

The presenter is Mark Sampson, Siemens Industry Software’s evangelist for Systems Engineering. Mark Sampson was a founding member of the N. Texas chapter and has served in variety of leadership roles both at local and international level including: Chapter President, Director, Technical Committee chair. He currently serves as Assistant Director, MBSE initiative at INCOSE’s Board of Directors.

·         18:00 Introduction Siemens and INCOSE Sweden

·         18:15 Introduction on MBSE (Model Based Systems Engineering)

·         18:45 Break

·         18:50 Systems engineering MBSE implementations—applying systems engineering to deploying MBSE in organizations

·         19:30 Mingle

We will have a limitation of 50 people to attend the session. We will register delegates on a “first come first served” basis handled by Hans Johansson. Please register to hansjohansson@siemens.com no later than 29th of March.

Date: Thursday March 31st 2011

Location: Siemens, Mölndal,

Visiting adress:  Östergårdsvägen 2-4

(http://www.hitta.se/LargeMap.aspx?var=%d6sterg%e5rdsgatan+2%2c+M%f6lndal#)

 

Seminarium:

Large Scale Model Based Systems Engineering

There has been a lot of interest in Model Based Systems Engineering (MBSE) over the last few years. Yet there have not been too many reports on experiences made with the application of MBSE – positive or negative. In this seminar the focus is on experiences made in large projects. The following topics will be covered:

 •     Potential benefits of MBSE

 •     Points to consider prior to introducing MBSE

 •     Large scale MBSE

 •     Version and variant modelling

 •     Integrating requirements engineering and modelling

 •     Measurements

Click to download the detailed seminar information.

 

The seminar will be held in the conference room von Neumann at the Department of Computer and Information Science, House B, Campus Valla, Linköping on April 4th 2011.

MDH ARCHITECTURE DAYS MARCH 17-18

At Mälardalen University in Västerås, software and systems architecture will be in focus on March 17-18. On the first day, a workshop on “Future Challenges in Software and System Architecture Research” is held with presentations by a number of well-known international researchers and representatives of Swedish industry. On the second day, there will be two PhD defenses by Peter Wallin and Håkan Gustavsson, both in the area of embedded system architecture. More details on the program is included below.

Registration

For the workshop on March 17, you need to register with  your name and e-mail address in Doodle by following this link: http://doodle.com/z6vkciqvrktk6zh5. This is to ensure that we have a sufficiently large room for the meeting. The deadline for workshop registration is March 14. The events are free of charge. (There is no need to register if you are only attending the PhD defenses on March 18.

Program March 17 – Workshop on Future Challenges in Software and System Architecture Research

The workshop starts at 10.00, and will finish around 16.30. The speakers include:

·         Antony Tang, Swinburn University of Technology, Australia. “Architecture design and decision making techniques”.

·         Klaus Marius Hansen, University of Copenhagen, Denmark. “A software ecosystem for telemedicin”.

·         M. Ali Babar, IT University Copenhagen, Denmark. Title to be announced.

·         Gerrit Muller, Buskerud University College, Norway and Embedded Systems Institute, the Netherlands. “High level modeling to connect SW design choices to business and context needs”.

·         Anna Selmarker, Scania. ”Architect, an impossible role?”.

·        Thomas Drakengren, Generic Systems. ”Architectural Governance of Command, Control and Communications”.

The detailed program is being finalized and will be distributed to registered participants.

Program March 18 – PhD defenses

9.00 Peter Wallin’s PhD defense, “Identifying and managing key challenges in architecting software-intensive systems”. See http://www.mdh.se/idt/2.1242/news/events/1.39599 for more information.

14.00 Håkan Gustavsson’s PhD defense,  “Lean thinking applied to system architecting”. See http://www.mdh.se/idt/2.1242/news/events/1.39147 for more information.

 

The architecture days take place 17 - 18th of March at Mälardalen University in Västerås

Seminarium:

Change Management for Product Development

Föredraget handlar om förbättringsverksamhet inom ramen för Saab-initiativet Operational Excellence. Särskilt fokus ägnas det nu pågående förbättringsprojektet inom Change Management och hur det knyter an till produktledning, systemdesign och det vardagliga arbetet med felrapportering och ändringshantering i projekten.

 

Måndag 28 februari klockan 18

Vita Huset, Universitetsvägen 14 i Mjärdevi

5th MODPROD Workshop on Model-Based Product Development

Organisationen ModProd organiserar en årlig workshop i modellbaserad produktutveckling i allmänhet och Modelica i synnerlighet.  Programmet brukar vara mycket matnyttigt! Mer information om workshopen och registrering finns i seminariets preliminära program.

 

8-9 februari 2010

Seminariet äger rum på Linköpings universitet

 

Kvällsseminarium i Linköping:
 Ifrågasätt Systems Engineering!

I takt med att vi tar till oss nya idéer och arbetssätt måste vi våga ifrågasätta traditionella Systems Engineering aktiviteter. Kvällens presentation tar bland annat upp följande frågeställningar till diskussion.

 • Vilken roll har egentligen de tekniska granskningarna när vi jobbar med modeller i korta inkrement?

 • Vilken teknisk dokumentation ska tas fram ur modelleringsverktyg - och när?

 • Hur ser processen egentligen ut, och när ska systemet valideras?

Talare/Diskussionsledare Erik Herzog: SAAB

Aktiviteten är kostnadsfri. INCOSE bjuder på lättare förtäring.

Anmälan senast den 13/2 till Erik Herzog, herzog.erik@gmail.com

Tid: Tisdag den 15/2 klockan 18-20,

Plats: Combitech, Vita Huset, Universitetsvägen 14, Linköping.

INCOSE Webinar
"Systems Engineering Return on Investment (ROI)"
Läs instruktioner för deltagande.
15 december

 

Seminarium och årsmöte

Den 16/12 inbjuder INCOSE till kombinerat seminarium och årsmöte.

14.00-16.00 Att utvärdera IT-säkerhet med arkitekturmodeller – exemplet SCADA-system
Teodor Sommestad från KTH berättar om sin forskning.

16:15 – 17:15 Föreningens årsmöte
Läs dagordningen här.

16 december, KTH, Stockholm

Årsmötet äger rum på Industriella informations- och styrsystem, Osquldas väg 10/12. Vägbeskrivning finns här.

INCOSE Sweden annual seminar:
Lean & Agile Systems Engineering
 • Lean & Agile Primer

 • Practical Approaches to Implementing Lean

 • Lean in System Development & Production

 • Report on Lean Practices in Japan

 • Agile in the Skeldar System Development

 • Panel discussion: "Lean & Agile SE - What works? What not? Where are we going?"

Fee: 800 SEK for INCOSE and ICES members, 400 SEK for students, 1200 SEK for all others

Read more here, and register for the event by sending an e-mail to info@incose.se

Tuesday, 23th November 2010, 08:30 - 17:00

KTH, Campus Valhallavägen, Room KTHB (library) Osquars backe 31, Stockholm

INCOSE Webinar
"The BKCASE Project"
Läs instruktioner för deltagande.
17 november

 

Annual Systems Engineering Conference
“Systems Engineering: Adding Value in Challenging Times”

INCOSE UK invites you to attend ASEC 2010 and share your views on how the Systems
Engineering community can move things forward. Read more here.

8th to 10th November 2010
Crowne Plaza Hotel, Heythrop Park Resort, Enstone, Chipping Norton, Oxfordshire
ICES-INCOSE Seminar:Trends and challenges in architecting embedded systems
 • Dietmar Fiedler (Ericsson) - "Long living/changing architecture in mobile networks. With a practical case study of Ericsson Mobile Media Gateway"

 • Mats Ekman (Saab Aerospace) - “Architectural challenges in Aerospace systems”

 • Viacheslav Izosimov (EISbySemcon) - "Architectural Paradigms in Design of Embedded Systems: Optimization Issues and Trade-Offs"

 • Staffan Persson (Scania) - (title tbc)

 • Ulrik Eklund (VolvoCar)- (title tbc)

 • ABB - (speaker and title tbc)

A report and pictures from the seminar are available here.

4 november, KTH, Stockholm
Enterprise architecture

INCOSE anordnar ett kvällsseminarium i ämnet Enterprise Architecture med följande programpunkter:

 1. Inledning, Tommy Nordqvist, Front End

 2. Enterprise Architecture and Enterprise Architecture

 3. Tools, Eugene McSheffrey, IBM och John McNaughton, Salamander.

 4. Enterprise Architecture and TOGAF, Per Lecktorp och Lars Druid, Front End

 5. Mingel med tilltugg
   

Anmälan till: Tommy Nordqvist eller info@incsose.se senast den 25 oktober.

Front End, S:t Larsgatan 3, Linköping
27 oktober, 17.00-19.00
INCOSE Webinar
"Building you Concept of Operations"
Läs instruktioner för deltagande.
20 oktober

 

Erfarenhet av modellbaserad test i agila projekt

Att arbeta med modellbaserad utveckling är idag mer eller mindre etablerat inom olika ingenjörsdiscipliner. En annan trend som är aktuell idag är att arbeta agilt för att få ut mesta möjliga nytta ur nedlagda ingenjörstimmar.

Detta seminarium tar upp verifieringsaspekten av modellbaserat arbete i kombination med agilt arbete enligt Scrum i säkerhetskritiska applikationer. Seminariet har fokus på hur man kan bygga tester, visa på att verifieringen är komplett mot de krav som ställts och att hela systemet har testats samt hur ett oberoende testteam kan arbeta agilt med automatiserade tester. Exempel ges från system- och mjukvaruutveckling.

Anmälan till Gert Johansson.

 Vita Huset, Universitetsvägen 14, Linköping.

Klockan 18 - 20 den 29 september

INCOSE Webinar
"Strategies for Achieving Systems Engineering Success in Manufacturing-Dominated Cultures"
Läs instruktioner för deltagande.
15 september

 

Lean Produktutveckling och storskalig inkrementell utveckling av komplexa system
Aktiviten är kostnadsfri, dock är antalet platser begränsat. Anmälan till Erik Herzog (herzog.erik@gmail.com)

Läs rapporterna om inkrementell utveckling och Lean!

13.00-17.00, 1 september
Rum: Donald Knut, Hus B, Institutionen för Datavetenskap, LiTH, Linköping

 

INCOSE Webinar
" ISO/IEC 15288 and 12207 Modeling to Assess Harmonization"
Läs instruktioner för deltagande.
21 juli

 

Seminarium om anbudsverksamhet och branschorganisationen APMP
APMP handlar om anbudsverksamheten och är väldigt likt INCOSE som organisation. Tanken är att starta ett svenskt chapter under hösten.

Som uppstartsaktivitet bjuder APMP in till ett kvällsseminarium. Läs mer här.

15 juni, 17.30

 

 

 

 

EuSEC 2010
INCOSE Sverige kommer att vara värd för den europeiska Systems Engineering konferensen EuSEC 2010.

Vi på INCOSE Sverige är naturligtvis väldigt stolta över detta och ser fram emot att skapa en oförglömlig konferens i en inspirerande miljö för dem som väljer att komma hit för att uppdatera sig inom Systems Engineering, vårda gamla och knyta nya kontakter och njuta av trevliga Stockholm i vårtider.

Läs mer på www.incose.se/eusec2010!

23-26 maj 2010, KTH och FHS, Stockholm

 

INCOSE Webinar
"An Update on INCOSE Professional Certification and the new Expert System Engineering Professional (ESEP) Designation"
Läs abstract och instruktioner för deltagande.
19 maj

 

INCOSE Webinar
"Lean Enablers for Systems Engineering"
Läs abstract och instruktioner för deltagande.
17 mars

 

INCOSE Webinar
"Introducing Systems Engineering Principles to the Commercial Product Development Cycle"
Läs abstract och instruktioner för deltagande.
17 februari

 

2nd OpenModelica Workshop, February 8, 2010

4th MODPROD Workshop on Model-Based Product Development, February  9-10, 2009

These two workshops are held at Linköping University, Sweden. The focus is on the latest developments in Modelica development and Model-Based Product Development respectively. The workshop programs are of high quality with the following notable keynote speakers Sanford Friedenthal, Hilding Elmqvist, and Peter Coleman. Many invited  talks, tutorials,  presentations.

 Keynote, Sanford Friedenthal, Principal Systems Engineer, Lockheed Martin, Model-based  Systems Engineering (MBSE) Using SysML

Keynote, Hilding Elmqvist, CEO, Dynasim, New Real-time Capabilities in Modelica for  Embedded Systems.

Keynote, Peter Coleman, AirBus, Engineering modeling and simulation capabilities

For more information see www.modprod.liu.se (with links to registration+accomodation and printable programs)  or www.openmodelica.org

 

8 & 9-10 februari, 2010
Linköpings universitet
INCOSE Webinar
"Architecting Resilient Systems"
Läs abstract och instruktioner för deltagande.
16 december

 

INCOSE Sverige - Årsmöte
Presentation:
Joszef Bedocs, Syntell (tidigare General Dynamics och Ford Motor Company) om modellbaserad Systems Engineering.
Dagordning finns här.

18:00, 15 december
KTH Stockholm

Guldmedalj i systems engineering
I samband med KTH:s installationshögtid i Stockholms stadshus kommer KTH:s guldmedalj i systems engineering att delas ut för andra året i rad. Pristagare i år är Bernt Ericson.

INCOSE Sverige gratulerar och hoppas att medaljen ska bidra till att uppmärksamma systems engineering-området i Sverige.

20 november
INCOSE Webinar
"K-12 Science, Technology, Engineering, and Mathematics Education"
Läs abstract och instruktioner för deltagande.
18 november

 

INCOSE International Symposium
Deadline för papers, tutorials och paneler till IS2010 är den 7 november 2009.
7 november
INCOSE Webinar
"INCOSE President-Elect Candidates Present Their Position Statements"
Läs om kandidaterna och instruktioner för deltagande.
21 oktober

 

De senaste trenderna inom Systems Engineering-området

Det 20 oktober anordnar INCOSE Sverige tillsammans med MODPROD och Institutionen för Datavetenskap på Linköpings Universitet ett heldagsseminarium för att diskutera de senaste trenderna inom Systems Engineering området.

Dagens keynote är professor Peter Fritzson:

Peter Fritzson is a Professor and Research Director of the Programming Environment Lab (Pelab), at the Department of Computer and Information Science, Linköping University, Sweden. He has been chairman of the Scandinavian Simulation Society, secretary of the European simulation organization, EuroSim. He is vice chairman of the Modelica Association, and Director of the Open Source Modelica consortium. His main area of interest is software engineering, especially languages, programming and maintenance tools and environments, including modeling and simulation. Professor Fritzson has published ten books/proceedings and more than 190 papers.

Fullständigt program finns att ladda ner här.

Seminariet äger rum i föreläsningssal Visionen, Hus B, på Campus Valla i Linköping. Seminariet är kostnadsfritt för medlemmar i INCOSE och anställda på organisationer som är medlemmar i MODPROD. Övriga deltagare betalar 300kr.

Anmälan senast den 13/10 till Gert Johansson gert.johansson@combitech.se. Vänligen ange vilket spår Du önskar följa på eftermiddagen och om Du avser vara med på middagen på kvällen. Middagen bekostas naturligtvis av den enskilde deltagaren.
Tisdagen den 20 oktober kl 8:30-17:00, Linköping
Engaging the Candidates for INCOSE President-Elect

INCOSE will be conducting a Webinar with the candidates for INCOSE President-Elect on Oct. 16, 2009. In the notice, members are asked to send questions about the future of INCOSE and Systems Engineering to the Nominations and Elections Committee, their Member Board Representative, or you (as their chapter leader). For questions that you receive from your members, you are asked to promptly forward them to the N & E Committee leaders, Ginny Lentz ( vlentz@nc.rr.com) and David Wright (david.m.wright@lmco.com), for consideration.

Fredagen den 16 oktober

Time for completion - The most important requirement in a project?

INCOSE Sverige inbjuder till ett seminarium under rubriken ”Time for completion - The most important requirement in a project?” den 28 september 2009.

Det viktigaste kravet på de flesta projekt är tiden: när projektet ska vara slutfört. Ändå drar de flesta projekt ut på tiden. Är det inte konstigt att projektledarna uppenbarligen prioriterar alla andra krav högre än tiden, trots att tiden är ett av de viktigaste kraven?

Kvällens talare är Niels Malotaux, oberoende Result Management Expert och Project Coach inriktad på att optimera projektresultat. Han har 35 års erfarenhet av produktutveckling och av att designa elektroniska system, från Delft University, från holländska armén, från Philips Electronics och av 20 år som egen företagare.

Läs mer här eller på www.malotaux.nl/nrm/Conf

Tid: Måndagen den 28 september kl 17.30 (Samling) Seminariet börjar kl 18.00

Plats: Syntell, Värtavägen 22 (Ring på dörren), Stockholm

Anmälan: Till Jonas Andersson (andersson@syntell.se) senast den 25 september. Öl och macka serveras vid föranmälan.
Måndagen den 28 september kl 17.30, Syntell, Stockholm

 

INCOSE Webinar
"Divergent Thinking in Systems Engineering Practice:
Is There a Shortfall?"
Läs abstract och instruktioner för deltagande.
16 september

Inkrementell systemutveckling

INCOSE Sverige och IBM inbjuder till ett seminarium i ämnet inkrementell systemutveckling den 2/9 2009.

 Inkrementell mjukvaruutveckling är etablerat, men det är inte alls lika självklart hur inkrementell systemutveckling ska planeras och utföras. I detta seminarium presenterar tre experter sina erfarenheter inom ämnet:

 Bruce Powel Douglas (IBM). Experience from the application of incremental system development in large Aerospace projects

Ulrik Pettersson (SAAB). Large Scale Incremental Development – Three Key Factors for Success

Tomas Huldt (Syntell) Incremental conceptual system development

 Tid och plats: 13.00-17.00 den 2/9 2009 i IBM Nordic Forum, Isafjordsgatan 1, Kista

 Seminariet är kostnadsfritt, men anmälan är obligatorisk för att säkerställa tillräcklig infrastruktur. Skicka anmälan till herzog.erik@gmail.com. Sista anmälningsdag är den 28/8 2009.

2 september, 13.00-17.00, IBM Nordic Forum, Isafjordsgatan 1, Kista

 

Seminarium i Linköping

Den 27/8 träffas vi i Linköping för en rapport om vad som hände i Singapore, de senaste trenderna och för en genomgång över planerade aktiviteter under det kommande året.

Datum, tid och plats: 27/8 klockan 18:00 i Combitechs lokaler i vita huset i Mjärdevi. Anmälan till Gert.Johansson@combitech.se senast den 25/8. Seminariet är kostnadsfritt, men anmälan krävs för att säkerställa att nödvändig infrastruktur i form av mackor och öl/vatten finns tillgänglig.
 

27 augusti 18:00, Combitech, Linköping
INCOSE Webinar
"Delivering NextGen - A System Engineering Perspective"
Läs abstract och instruktioner för deltagande.
19 augusti
INCOSE Webinar
"Terminal 5 Rail Projects: An Untold Success Story"
Läs abstract .
15 juli

 

INCOSE Webinar
"Integrating Systems Engineering Information with AP233"
Läs abstract och instruktioner för deltagande.
17 juni

 

INCOSE Webinar
"How CAB Companies Can Make Best Use of the INCOSE Website"
Läs abstract och instruktioner för deltagande.
20 maj

 

INCOSE Webinar
"Preparing Technical Papers for Review; Reviewing Technical Papers"
Läs abstract och instruktioner för deltagande.
15 april

 

INCOSE Spring Conference
The conference theme for the INCOSE Spring 09 Conference is Systems Engineering – Affordable Success. It focuses on the means and tools to lead and create processes or organizations that develop affordable systems. It is known that systems complexity has dramatically increased over the last several decades. It is therefore even more important to develop leaders and processes to more cost effectively track development costs, calculate complexity, and leverage known solution and techniques.

Papers in all areas of systems engineering leadership, green and other solutions, and complexity, cost, schedule, and performance have been accepted.  Sponsors are still being accepted.

For more information see the attached Trifold and Event Description, contact Conference Chair Karl C. Geist at kgeist@md.metrocast.net  or 301-475-5646.

You may now register and obtain the latest information at www.incose-spring09.org

2-4 april, 2009, Suffolk, Virginia, USA
INCOSE UK Spring Conference
"The application of systems engineering"

Discover the latest Systems Engineering ideas and trends, learn about pragmatic ways to put them into
practice, and meet the people who make them happen at the UK's premier Systems Engineering event.

Läs mer här.
30 mars - 1 april, 2009, Nottingham, Storbritannien
INCOSE Webinar
REGAL - Requirements Engineering Guide for All
Läs abstract och instruktioner för deltagande.
18 mars

 

INCOSE Webinar
What is ISO/IEC 15288 and Why Should I Care?
Läs abstract och instruktioner för deltagande.
18 februari

 

INCOSE Webinar
The Application of the Eclipse Process Framework to Systems Engineering
Läs abstract och instruktioner för deltagande.
21 januari

 

INCOSE Sverige - Årsmöte
Presentationer:
Jonas Andersson - CSEP och EuSEC
Diana Malvius - Effektivare informationshantering för komplex produktutveckling
Dagordning finns här.

18:00, 9 december 2008
KTH Stockholm

INCOSE UK Autumn Assembly
Best practice in systems engineering
Läs mer här.

24-25 november 2008, England

INCOSE Sverige - Årsseminarium
Model Based Systems Engineering -  var är vi och vägen framåt?
Läs mer här.
Presentationerna från årsseminariet kan hämtas här.

11 november 2008, KTH Stockholm

INCOSE tipsar!
Modularitet - en förutsättning för behovssammansatta expeditionära insatser
Läs mer här.
6 november 2008, Försvarshögskolan Stockholm
Enterprise Architecture Symposium: 23 oktober håller avdelningen Industriella informations- och styrsystem på KTH ett heldagssymposium om Enterprise Architecture. Symposiet är gratis och kommer att innehålla mängder av spännande föredrag. Läs mer här!

23 oktober 2008, KTH Stockholm

Using Patterns in Systems Engineering
INCOSE Sverige - Kvällsseminarium
Rob Cloutier, Associate Professor
Stevens Institute of Technology

13 oktober, Stockholm

Model based development of Embedded Systems
 - an ICES Seminar!
How to Register!
Email to Vicki@md.kth.se before the 24th September.
Please note that the number of participants is limited.
For more information read here!

29 sept. 2008, KTH Stockholm

Systems Engineering i tidiga projektfaser.
INCOSE bjuder in till kvällsseminarium i Linköping.
Anmälan till Gert Johansson senast 15 sept.

17 sept. 2008, Vita Huset Linköping

The 18th Annual International Symposium of INCOSE INCOSE 2008 - Systems Engineering for the Planet

15-19 juni 2008, Utrecht, Nederländerna

Hur blir man certifierad systemingenjör och varför ska man bli det?
Om INCOSE CSEP.
Talare på seminariet är:
Bob Wheeler, CSM, Tomas Huldt och Jonas Andersson, Syntell

7 maj 2008 kl 18.30, KTH Stockholm

Robert Halligan, Managing Director från Project Performance International, om kravhantering och systems engineering.

17 april 2008 kl 18.30, KTH Stockholm

Hur förbereder man sin organisation för att hantera en kris?
 Ekelöw InfoSecurity inbjuder till seminarium med professor Jean-Michel Larrasquet från den franska högskolan ESTIA (i Biarritz, Franska Baskien).

Onsdag 13 februari 2008, kl 9-12
Ekelöw InfoSecurity, Rökubbsgatan 6, Stockholm

Årsmöte: INCOSE Sverige

29 november 2007, KTH, Stockholm, Sverige

Enterprise Architecture Symposium: 27 september håller avdelningen Industriella informations- och styrsystem på KTH ett heldagssymposium om Enterprise Architecture. Symposiet är gratis och kommer att innehålla mängder av spännande föredrag. Läs mer här!

27 september 2007, KTH, Stockholm, Sverige

The 17th International Symposium of the INOCSE
2007 INCOSE International Symposium

24-28 juni 2007, San Diego, Kalifornien, USA

Seminarium om ”praktisk projektledning” samt seminarium om ”demonstration av utnyttjande av modellering och simulering vid verksamhetseffektivisering”.

Kontaktperson: Tommy Nordqvist tommy.nordqvist@frontend.se

3 april 2007 Linköping, Sverige

5th Annual Conference on Systems Engineering Research 2007 http://www.stevens.edu/engineering/cser/

14-16 mars 2007 New Jersey, Hoboken, USA

Seminarium om “Cross-domain PDM concepts”. Kontaktperson: Johan Malmqvist joma@chalmers.se

19 januari 2007 Chalmers, Göteborg, Sverige

 
Copyright © INCOSE Sweden