Nyheter

Webinarserien fortsätter 2023

  • 14 dec 2022

Sedan 2020 har INCOSE Sverige arrangerat ett antal webinarier som dokumenterats. 

Arkiv/Webinarier sidan kan du ta del av de som genomfördes under 2022, däribland aktuella teman som INCOSE SE Vision, SysML V2, Guide to UAF, Smart Cities Initiative och Systems Engineering Principles - alla presenterade av internationella experter samt intressenta föredrag om hur vi applicerar SE och arkitekturtänk i Sverige plus orientering i INCOSE arbetsgrupper och symposium.

Passa på att ta del av detta och kom gärna med förslag på vad du vill se och höra 2023!  

Intressant publikation från NASA

  • 15 mar 2020

NASA har gett ut en handbok i tekniskt ledarskap - 3 Sigma Leadership - or the Way of the Chief Engineer.

Som alla NASA publikationer kan den laddas ned gratis. Du hittar den här: https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/three-sigma-leadership-tagged.pdf