Certifiering

Varför certifiering?

En certifiering som Systems Engineering Professional innebär ett formellt erkännande av INCOSE av din kompetens och erfarenhet av systemarbete inom ett flertal områden.

En certifiering har många fördelar, för dig och för din arbetsgivare. För dig personligen innebär en certifiering en möjlighet till kompetensutveckling, ett kvitto på ditt kunnande och din erfarenhet, och en möjlighet att bli en del av ett världsomspännande nätverk av ledande ingenjörer, experter och pionjärer inom Systems Engineering. För din arbetsgivare innebär certifierade medarbetare en kvalitetssäkring av process och produkt, och ett kvitto på att organisationen arbetar enligt en internationell standard och best practice för systemarbete.