Kalendarium

Årligen arrangerar vi ett flertal hel-/halvdagsseminarium samt kortare möten och webinarier.

Aktuella möten och seminarier finns i fältet Aktuellt till höger.

Anmälan krävs för vissa av förenings alla aktiviteter. Om Du inte redan har ett konto så kan du skapa det genom att klicka på 'Nytt konto' i menyraden ovan. När Du skapar ett konto så kan Du välja att bli medlem i föreningen eller att ansluta som "associate member". Det senare innebär att du kommer att ha ett konto i INCOSE Sveriges databas och får utskicken om du vill, men du är inte medlem i föreningen och betalar ingen medlemsavgift.