Priser och Villkor

Det finns tre olika medlemskategorier definierade: Standard, Senior och Student. Du kan välja den kategori du är berättigad till. Medlemsavgiften betalas per år och med en rullande 12-månadersperiod med utgångspunkt från månaden betalningen sker.

 

Standard – 1800 SEK / år

Standardmedlemskap i INCOSE är för dig som är verksam inom systemledning, produktutveckling, affärsutveckling, verksamhetsutveckling eller forskning inom industri, akademi eller offentlig verksamhet, eller har intresse av att lära dig mer om ”best practice” inom området. Medlemskapet är öppet för alla som har ett intresse för Systems Engineering.

 

Senior - 1000 SEK / år

Seniormedlemskap i INCOSE är för dig som har fyllt 64 år då medlemskapet förnyas samt har varit medlem under de 5 senaste åren innan förnyelsen. Som Senior medlem får du 50% rabatt på dina registrering- och andra seminarieavgifter till International Symposium och en reducerad registreringsavgift till International Workshop.

 

Studenter - 400 SEK / år

Studentmedlemskap är för dig som är inskriven på ett universitet eller högskola som studerande för en examen. En eventuell anställning utanför universitetet får inte uppgå till mer än 25% och kursbelastningen ska vara minst 75% av heltid definierat av universitetet. T.ex. om kursbelastningen på heltid är 4 kurser per termin, måste du vara inskriven på 3 eller fler kurser för att kvalificera dig.