Årsseminarium 2020

November 2020

10:e  November, 2020, 9-16:30 CET INCOSE Sverige

Systems Engineering och INCOSE – 30 år och aldrig mer relevant än nu.

 

Program 

09:00    Inledning - Välkomna och introduktion
Inspelning
              INCOSE, FHS , Thomas Engevall, Chef Ledningsstaben, FMV
Presentation, Inspelning

09:30    Scenariostyrd verksamhetsanalys – spårbarhet från verksamhet till teknisk lösning
              Jakob Innergård, Chefsingenjör Verksamhetsområde Ledningssystemmateriel, FMV
Presentation, Inspelning

10:00    Paus

10:30    Systems Engineering i ett större sammanhang
              INCOSE Sverige
Presentation1 Presentation2, Inspelning

11:00    System och Teknisk Plattform vs Projekt och Anläggning
             Anders Aabakken, Avdelningschef Teknik och Miljö, Trafikverket
Presentation, Inspelning

11:30    System-av-system: igår, idag, i morgon
              Jakob Axelsson, Professor Mälardalens högskola och RISE
Presentation, Inspelning

12:00    Lunch

13:00    Key Note - FMV utmaningar och möjligheter med systemarbete inför kommande försvarsbeslut
              Gustaf Fahl, Teknisk Direktör och Chef Ledningsstaben Systemledningen, FMV
Presentation, Inspelning

13:30    Elektromobilitet – mer än ett teknikskifte
              Tom Strandberg, Syntell AB
Presentation, Inspelning

14:00    Att införa systemtänkande med stöd av SE i en komplex verksamhet
              Mats Lindberg, Strateg SE, Trafikförvaltningen Region Stockholm samt fd rådgivare och forskare på försvarsmyndigheter
Presentation, Inspelning

14:30    Paus  

15:00    Masterprogrammet i försvarssystem - en motor med bränsle från sektorn
              Kent Andersson,  Programansvarig, Försvarshögskolan (FHS)
Presentation, Inspelning

15:30    Grundorsakerna till sårbarhet i programvara - cybersecurity
              Pontus Johnson, Professor Föreståndare för Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet, Ordf. IVA Avd II
Presentation, Inspelning

16:00    Diskussion,  Sammanfattning & Avslutning
              INCOSE
Inspelning

16:30    Slut