Certifieringsnivåer och villkor

Certifiering sker på tre nivåer; Associate Systems Engineering Professional (ASEP), Certified Systems Engineering Professional (CSEP) samt Expert Systems Engineering Professional (ESEP). 


ASEP är instegsnivå och kräver endast godkänt kunskapsprov, utan krav på erfarenhet eller utbildning. Kunskapsprovet baseras på INCOSE Systems Engineering Handbook. CSEP kräver, förutom godkänt kunskapsprov, även relevant grundutbildning och minst 5 års belagd erfarenhet inom minst tre områden inom Systems Engineering. ESEP är ämnad för ledande experter med minst 25 års erfarenhet och utgår endast ifrån referenser. 


För fullständiga villkor hänvisar vi till INCOSE:s hemsida för certifiering: https://www.incose.org/systems-engineering-certification

INCOSE har ett stort antal inspelade presentationer som täcker hela INCOSE Systems Engineering Handbook. Som medlem har du tillgång till dessa efter det att du loggat in på www.incose.org.