Styrelse

INCOSE Sveriges styrelse för verksamhetsåret 2023

 
Post  Förtroendevald

President – Ordförande

Erik Herzog, Saab Aeronautics

President Elect - Vice ordf.

Vakant

Recent Past President –
Närmast föregående ordf.

Jonas Hallqvist, Saab Surveillance

Kassör

Krister Sutinen, Siemens Industry Software

Sekreterare

Erik Karlsson, FOI

Members-at-Large –
Övriga styrelsemedlemmar

Dag Bergsjö, Chalmers

Jad El-Khoury, Kungliga Tekniska Högskolan

Jan Johansson, CAG Syntell 

Marianne Johansson, Saab Aeronautics

Fredrika Käller Fjällström, Saab Surveillance

Helena Munsin, Saab Aeronautics

Tommy Nordqvist, Front-End

Tom Strandberg, CAG Syntell

Johan Tegler, Saab Kockums

Ingvar Wikström, Citan AB