GDPR

Medlemshantering och GDPR för INCOSE Sverige

För att kunna bedriva vår verksamhet är vi i behov av data om föreningens medlemmar och deltagare i föreningens aktiviteter.

Data som vi idag samlar in i samband med medlemskap eller anmälan till föreningens aktiviteter är: 

  • Namn
  • Adress
  • E-mailadress
  • Telefonnummer
  • Födelsedatum

Till varje medlem i föreningen kopplas också ett medlemsnummer.

Om du inte önskar att data enligt ovan ska finnas i vårt register framöver, eller vill ha specifika detaljer om vilken data vi har på just dig ber vi dig kontakta föreningens styrelse via styrelsen@incose.se. Skriv "GDPR" i ämnesfältet.

Att vi handhar data enligt ovan är en förutsättning för vår verksamhet och något som vi ser som godkänt genom ett aktivt valt medlemskap.