Seminarier och möten

Årligen arrangerar vi ett flertal hel-/halvdagsseminarium samt kortare möten.


Seminarier

INCOSE Sverige anordnar större event några gånger per år. Dessa är kostnadsbelagda.  Föreningen ger naturligtvis medlemmarna rabatt på deltagarnavgiften. Exempel på Seminarier är:

NoSE : Nordic Systems Engineering Tour

 INCOSE Sverige seminarier i anslutning till andra events - exempelvis ModProd

INCOSE Sverige Årsseminarium.

Möten

Föreningen anordnar också kortare möten med syfte att diskutera olika aspekter av Systems Engineering. Möten är kostnadsfria och öppna för både medlemmar och icke-medlemmar.