Om oss

INCOSE Sverige

INCOSE Sverige är den svenska avdelningen i den internationella medlemsorganisationen International Council on Systems Engineering (INCOSE), läs mer om det här nedan.

INCOSE Sverige grundades år 2000 och är en ideell förening som verkar för att utveckla och sprida de interdisciplinära principer och metoder som möjliggör utveckling, drift och underhåll av framgångsrika system.

INCOSE Sverige är en nationell förening och ett lokalt nätverk med en bas i ett globalt perspektiv. Föreningens mål är att skapa arenor för kunskapsutbyte, nätverkande och möjligheter till karriärutveckling för verksamma inom industri, akademi och offentlig verksamhet i syfte att stärka och utveckla Systems Engineering som disciplin och som område för utbildning och forskning i Sverige.

Varje år arrangerar INCOSE Sverige ett antal större möten, aktiviteter och seminarier. Läs mer om vad som är på gång i rubriken Nyheter eller titta i Kalendern.

Inom INCOSE finns det möjlighet till att certifiera sig som Systems Engineering Professional. INCOSE Sverige genomför utbildningsaktiviteter samt lokal provhantering för att stötta sina medlemmar. Lär dig mer om certifiering här.

 

INCOSE

International Council on Systems Engineering (INCOSE) är en ideell medlemsorganisation som grundades 1990 för att utveckla och sprida tvärvetenskapliga principer och praxis som möjliggör framgångsrika system. Vi har vuxit till mer än 18 000 medlemmar som möts inom 74 lokala avdelningar i över 35 länder, vilket innebär gränslösa möjligheter till att nätverka, lära sig och att ha kul.

Medlemmar finns representerade inom ett brett spektrum - från student till seniorpraktiker, från teknisk ingenjör till program- och företagsledning, från vetenskap och teknik till affärsutveckling. Vi arbetar tillsammans för att främja vår tekniska kunskap, utbyta idéer med kollegor och samarbetar för att främja Systems Engineering. Lär dig mer om Systems Engineering här.