Certifieringsprocessen

För att kunna certifiera dig som Systems Engineering Professional behöver du vara medlem i INCOSE. Detta blir du enklast direkt här på INCOSE Sveriges hemsida (se Medlemskap). 

Som medlem initierar du din certifieringsprocess via din medlemssida hos incose.org. Där hittar du alla ansökningsformulär och detaljerade instruktioner för ifyllnad och betalning av certifieringsavgift, formulär för referenser. När din ansökan är godkänd och betald kan du anmäla dig till kunskapsprovet. 

INCOSE Sverige organiserar skriftliga kunskapsprov två gånger om året. Det kommer också att bli möjligt att genomföra kunskapsprovet digitalt.

Är du intresserad av att veta mer om certifiering eller när nästa provtillfälle är, kontakta oss på info@incose.se!