INCOSE Sverige Årsseminarium - Call for Presenters

 • 28 jun 2024

Den 14 november går INCOSE Sveriges årsseminarium 2024 av stapeln på KTH Campus i Stockholm. Vi söker nu dig som vill presentera!

Tema

Vi står inför stora samhällsförändringar som bjuder på många möjligheter, men som också kommer att kräva nya angreppssätt och helhetslösningar. Komplexa förändringar som energiomställningen, autonom mobilitet och Sveriges Natomedlemskap behöver dessutom lösningar som går att skala upp med effektivitet och hållbarhet.

Systems Engineering (SE) och INCOSE har en given plats i denna samhällsutveckling. 

Presentationer

Vi söker presentationer av praktiska tillämpningar på hur SE används inom temat som kan inspirera andra att använda SE.

Presentationer om följande ämnen kan också accepteras:

 • Nya SE sätt att arbeta med komplexa system
 • Nya systemutvecklingsmetoder inom SE
 • Digital tråd- och livscykelhantering som integrerat SE verktyg
 • Användning av SE i ”nya” discipliner som fintech, medtech, ekonomi och politik
 • Vad tillför SE för värde i stora samhällsprojekt och hur
 • Hur SE integreras i ett exekutivt ledarskap på högsta nivån

Theme

We are facing major societal changes that offer many opportunities, but which will also require new approaches and comprehensive solutions. Complex changes such as the energy transition, autonomous mobility and Sweden's NATO membership require solutions that can be scaled up both effectively and sustainably.

Systems Engineering (SE) and INCOSE have a given place in the development of society.

We are looking for presentations of practical applications of SE being used within the theme, which can inspire others to use SE.

Presentations

We are looking for presentations of practical applications of SE being used within the theme, which can inspire others to use SE.

Presentations on the following topics may also be considered:

 • New SE ways-of-working with complex systems
 • New system development methods within SE
 • Digital thread and life cycle management as an integrated SE tool
 • Use of SE in "new" disciplines such as fintech, medtech, economics and politics
 • What value does SE add to large social projects and how
 • How SE is integrated into executive leadership at the highest level

Submission Guidelines

 • Deadline September 17, 2024 - Please submit your title, a short bio, and abstract of max 350 words. 
 • The presentations shall be no longer than 30 minutes.
 • The abstract and presentation may be in English or Swedish.
 • Send your submission to event@incose.se
 • The Board of INCOSE Sweden is responsible for the selection of presentations and conduct of the seminar.

For additional information please contact Jad El-khoury (jad.elkhoury@lynxwork.com).