Årsmöte för verksamhetsåret 2023


Välkommen till föreningens årsmöte! Förutom presentationen och själva årsmötet så bjuder föreningen på fika!

Vi börjar dagen med en presentation av Claudia Andruetto med titeln 

Towards understanding of system level impacts of changes on the sustainability of the urban freight transport system

Claudia kommer även att presentera erferenheter att använda industricoacher i KTHs Systems Engineering kurs.

Därefter följer det formella årsmötet. Årsmötet är öppet för medlemmar såväl som icke-medlemmar. Det är naturligtvis kostnadsfritt. Vill du vara med digital så använd denna anslutningslänk:

Klicka här för att ansluta till mötet

Mötes-ID: 266 102 004 855 

Lösenord: mxQovN 

Dagordning för årsmötet:

1) val av mötesordförande och protokollförare

2) godkännande av röstlängden

3) val av justerare

4) frågan om årsmötet blivit utlyst i behörig ordning

5) fastställande av dagordningen

6) styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen

7) beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

8) beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

9) beslut avseende motioner

10) fastställande av vald styrelse

11) val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

12) val av valberedning

13) övriga ärenden.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda på styrelsen@incose.se senast den 1/3-2023.

Detaljer

När
  • 2024-03-13, klockan 15
Var  KTH Maskinkonstruktion
Aktivitet startar  ons 13 mar 2024 (v. 11)
Aktivitet slutar  ons 13 mar 2024 (v. 11)
Kostnad
  • 0,00 kr
Status  Öppen
Bokning
  • Öppen för bokning
Platser 40st
Platser kvar  32 st

Logga in på ditt konto för att anmäla dig till den här aktiviteten

Logga in på ditt medlemskonto
Glömt lösenordet? Skapa konto

Deltagare/Medlem

1 Jan Johansson
2 Lasse Larsson
3 Fredrika Käller Fjällström
4 Jakob Carlén
5 Claudia Andruetto
6 Maria Ericsson
7 Mathias Arvidsson
 Den här gruppen har även 1 deltagare som valt att vara anonyma.