Workshop Agile Systems Engineering


Systems Engineering av komplexa system är till stor del baserat på struktur och planering. Vi som systemingenjörer blir därmed till naturen lite tungfotade. Vi har väl alla hört ordet det lite förminskade ordet "Vattenfall" i samband med Systems Engineering. Å ena sidan finns det naturligtvis ett korn av sanning i detta, men å andra sidan går det inte enkelt att lägga till vikt, ändra tyngdpunkt, öka krafts eller beräkningsbudget helt ostrukturerat i ett komplext system. Men i vår föränderliga värld och givet den komplexitet våra produkter har så är det ändå värdefullt att snabbt kunna parera förändringar och enkelt ändra om - dvs att vara agil. Men vad innebär agilitet? Hur optimerar vi agilitet mot struktur och den säkerhet som en fast struktur ger?

I denna workshop diskuterar vi agilitet och Systems Engineering. Vad är det för oss? Har vi goda exempel? Vilka förutsättningar krävs för att en organisation ska kunna vara agil och vad vinner den på det? 

Plats: Saab Dynamics, Tannefors, Linköping. Vi kommer att vara inne på Saabområdet vilket innebär att besöksanmälan måste göras för inpassering. 

Tid: 5/2-2024, klockan 9-16

Agenda

- Introduktion

- Agilitet, introduktion av Jonas Hallqvist och Erik Herzog

Diskussionspunkter

- Modellering och agilitet

- Komplexitet och agilitet

- KPI:er och agiltiet

- Mind-set och ledarskap och agilitet

Summering och avslutande diskussion

Lunch och fika ingår i deltagaravgiften.

Detaljer

Var  Annan anläggning
Aktivitet startar  mån 5 feb 2024 (v. 6)
Aktivitet slutar  mån 5 feb 2024 (v. 6)
Kostnad
  • 0,00 kr
  • 500,00 kr för MOA Member
  • 400,00 kr för MOA Senior Member
  • 1 000,00 kr för Associate Member
  • 250,00 kr för MOA Student Member
Status  Stängd
Bokning
  • Stänger för bokning ons 31 jan 2024 @ 09:44 (v. 5)

Deltagare/Medlem

1 Joel Martinsson
2 Amanda Peattie
3 Astrid Lundmark
4 Marianne Klang
5 Sven Öberg
6 Johan Mårtensson
7 Johanna Axehill
8 Björn Engström
9 Andreas Schön
10 Anna Nordström
11 Markus Nordstrand
12 Stefan Andersson
13 Christoffer Abrahamsson
14 Magnus Ivars
15 Louise Granath
16 Patrik Selin
 Den här gruppen har även 8 deltagare som valt att vara anonyma.